Mashle: Magic and Muscles

Mashle: Magic and Muscles

Tên khác:
Phép Thuật và Cơ Bắp
Tình trạng:
Đang ra
Lượt xem:
1
Tác giả:
Hajime Komoto
Thể loại:
Action Comedy Manga Shounen
Ngày xửa ngày xưa, có một thế giới nơi phép thuật có thể chi phối mọi thứ. Nhưng sâu trong rừng có một thanh niên dành thời gian để luyện tập cơ bắp. Mặc dù không thể sử dụng phép thuật, nhưng cậu ta có một cuộc sống yên bình với cha mình. Rồi một ngày, cuộc sống của cậu gặp nguy hiểm! Cơ thể của Saitama sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những pháp sư? Cơ bắp được luyện tập của cậu có thể sánh vai với các pháp sư ưu tú ...? Câu chuyện về Saitama ở Hogwarts bắt đầu!

Danh sách chương

Tổng cộng 99 chương

Chapter Cập nhật Lượt xem
Chapter 99
4 ngày trước 0
Chapter 98
4 ngày trước 0
Chapter 97
4 ngày trước 0
Chapter 96
4 ngày trước 0
Chapter 95
4 ngày trước 0
Chapter 94
4 ngày trước 0
Chapter 93
4 ngày trước 0
Chapter 92
4 ngày trước 0
Chapter 91
4 ngày trước 0
Chapter 90
4 ngày trước 0
Chapter 89
4 ngày trước 0
Chapter 88
4 ngày trước 0
Chapter 87
4 ngày trước 0
Chapter 86
4 ngày trước 0
Chapter 85
4 ngày trước 0
Chapter 84
4 ngày trước 0
Chapter 83
4 ngày trước 0
Chapter 82
4 ngày trước 0
Chapter 81
4 ngày trước 0
Chapter 80
4 ngày trước 0
Chapter 79
4 ngày trước 0
Chapter 78
4 ngày trước 0
Chapter 77
4 ngày trước 0
Chapter 76
4 ngày trước 0
Chapter 75
4 ngày trước 0
Chapter 74
4 ngày trước 0
Chapter 73
4 ngày trước 0
Chapter 72
4 ngày trước 0
Chapter 71
4 ngày trước 0
Chapter 70
4 ngày trước 0
Chapter 69
4 ngày trước 0
Chapter 68
4 ngày trước 0
Chapter 67
4 ngày trước 0
Chapter 66
4 ngày trước 0
Chapter 65
4 ngày trước 0
Chapter 64
3 ngày trước 0
Chapter 63
4 ngày trước 0
Chapter 62
4 ngày trước 0
Chapter 61
4 ngày trước 0
Chapter 60
4 ngày trước 0
Chapter 59
4 ngày trước 0
Chapter 58
4 ngày trước 0
Chapter 57
4 ngày trước 0
Chapter 56
4 ngày trước 0
Chapter 55
4 ngày trước 0
Chapter 54
4 ngày trước 0
Chapter 53
4 ngày trước 0
Chapter 52
4 ngày trước 0
Chapter 51
4 ngày trước 0
Chapter 50
4 ngày trước 0
Chapter 49
4 ngày trước 0
Chapter 48
4 ngày trước 0
Chapter 47
4 ngày trước 0
Chapter 46
4 ngày trước 0
Chapter 45
4 ngày trước 0
Chapter 44
4 ngày trước 0
Chapter 43
3 ngày trước 0
Chapter 42
4 ngày trước 0
Chapter 41
4 ngày trước 0
Chapter 40
4 ngày trước 0
Chapter 39
4 ngày trước 0
Chapter 38
4 ngày trước 0
Chapter 37
4 ngày trước 0
Chapter 36
4 ngày trước 0
Chapter 35
4 ngày trước 0
Chapter 34
4 ngày trước 0
Chapter 33
4 ngày trước 0
Chapter 32
4 ngày trước 0
Chapter 31
4 ngày trước 0
Chapter 30
4 ngày trước 0
Chapter 29
4 ngày trước 0
Chapter 28
4 ngày trước 0
Chapter 27
4 ngày trước 0
Chapter 26
4 ngày trước 0
Chapter 25
4 ngày trước 0
Chapter 24
4 ngày trước 0
Chapter 23
4 ngày trước 0
Chapter 22
4 ngày trước 0
Chapter 21
4 ngày trước 0
Chapter 20
4 ngày trước 0
Chapter 19
4 ngày trước 0
Chapter 18
4 ngày trước 0
Chapter 17
4 ngày trước 0
Chapter 16
4 ngày trước 0
Chapter 15
4 ngày trước 0
Chapter 14
4 ngày trước 0
Chapter 13
4 ngày trước 0
Chapter 12
4 ngày trước 0
Chapter 11
4 ngày trước 0
Chapter 10
4 ngày trước 0
Chapter 9
4 ngày trước 0
Chapter 8
4 ngày trước 0
Chapter 7
4 ngày trước 0
Chapter 6
4 ngày trước 0
Chapter 5
4 ngày trước 0
Chapter 4
4 ngày trước 0
Chapter 3
4 ngày trước 0
Chapter 2
3 ngày trước 0
Chapter 1
4 ngày trước 0
Từ khoá tìm kiếm Google : Mashle:, Magic, and, Muscles,

Truyện liên quan

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Tổng cộng 0 bình luận